MTF STU Trnava
Automatizácia a informatizácia procesov
Absolvované ročníky Bc.: 1 2 3 4 :: Ing.: 1 2

Učebné plány | Rozvrh | Termíny skúšok | Download3. ročník Ing. (5. semester, ZS 2008-2009 / LS 2009-2010)
por.predmets/kz/zkredityznámkatermín
14.OP Aplikovaná elektrotechnika a elektronikas6 krD(1)
23.Riadenie projektovs7 krD(1)
24.Diplomová prácakz18 krE(07.05.2010)
25.Štátna skúška - Ings0 kr::30.05.2011 - 10.06.2011
Spolu za 3. ročník Ing.
kredity
31/31 kr
Štátna skúška
predmet známka
Obhajoba diplomovej práce ::
Teória automatického riadenia II ::
Vývoj informačných systémov ::
CIM ::
Celkové hodnotenie ::

Termíny