Download
MTF STU Trnava

[Back to Download] [Back to MTF STU]

2 semester Ing.:
Download Systémová analýza :: Cvičenie (rar, 91 KB)
Download CAD/CAM systémy :: Cvičenie - súčiastka, VBA skript (rar, 1.8 MB)
Download CAD/CAM systémy :: Materiály z cvičenia (rar, 106 MB)
Download Modelovanie a simulácia systémov :: MP3 prednášky (rar, 124 MB)
Download Modelovanie a simulácia systémov :: Materiály z cvičenia (Witness) a zadanie (zip, 55.4 MB)
Download Modelovanie a simulácia systémov :: 14xPDF z kopera.biz (zip, 10.3 MB)

1 semester Ing.:
Download Logistika :: Otázky na skúšku (zip, 576 KB)
Download Červeňan :: Logistika pre manažérov :: Trnava 2003 (zip, 27.8 MB)
Download Vývoj informačných systémov :: UML (zip, 9.4 MB)
Download Plánovanie vo výrobných systémoch :: Otázky ku skúške (zip, 4 KB)
Download Plánovanie vo výrobných systémoch :: PPS systémy (zip, 117 KB)
Download Plánovanie vo výrobných systémoch :: Prednáška 7-11 (zip, 578 KB)
Download Plánovanie vo výrobných systémoch :: Prednáška 1-6 (rar, 444 KB)
Download TAR2 :: 6 dokumentov (zip, 2.13 MB)

7 semester:
Download Počítačová architektúra a operačné systémy - Assembler (zip, 1.36 MB)
Download Počítačová architektúra a operačné systémy (zip, 8.58 MB)
Download Základy podnikového hospodárstva (zip, 1.67 MB)

5 semester:
Download Hydro-termomechanika - skúška 13.01.2005 (zip, 204 KB)
Download Technológia zlievarenstva - skúška 03.01.2005 a 04.01.2005 (zip, 5 KB)
Download Metrológia, sylaby a prednášky od doc. Madudu (zip, 3.55 MB)

4 semester:
Download Experimentálne cvičenia z fyziky, vzorové labáky (zip, 146 KB)
Download Experimentálne cvičenia z fyziky, skriptá (1,2,4,12,17) (zip, 6 MB)
Download Základy informatiky 2 - otázky, prednášky, cvičenia, TP70 (zip, 3.84 MB)

3 semester:
Download Lineárna algebra - písomné skúšky (zip, 3.14 MB)
Download Lineárna algebra - prednášky (Tóthová) - ZS2003-2004 victorio (zip, 14.2 MB)