OKTOBER 2015 TRENING
št 01.10.2015 Trening: CHRBAT / BICEPS

Rozcvicka

1x Set:
Zhyby 8wn.

4x Set:
Stahovanie T kladky zhora v sede zh 12x36.46.50. 7x64&5x46.

4x Seria:
1: Lat pulldown neutral uchop 12x40. 10x70. 12x70. 12x40.
2: Veslo sed jr or 16x20. 10x30. 12x30.30

4x Set:
Trapez na stroji 25x50. 20x100. 16x100.100

3x Seria:
1: Bic zdvih ez fat stoj 12x15.15.15.
2: Bic zdvih nadhmat ez stoj 8x15.15.15.
3: Bic kladivovy zdvih jr stoj 10x8.8. 10x8&6x5.

1x Bonus Set:
Klik-zhyb 10x.
pi 02.10.2015 Rest day
so 03.10.2015 Trening: RAMENA

Rozcvicka

6x Set:
Mp vc stoj ph 12x20.30. 10x40. 6x50. 5x50. 10x40.

3x Seria:
1: Zhyby 10n.8n.10n.
2: Veslo stoj ket jr 10&10x12.12.12
3: Tocenie kotucom ph stoj 15&15x10.10.10

4x Seria:
1: Upazovanie sed predklon na stredne delty 12x6. 8x8&4x6. 10x10s&8x6. 4x12s&4x10s&8x6
     (s: v stoji)
2: Zadne delty cross cable stoj 12x14. 8x18. --. --.

Set:
Rear delt 20x32.23. 9x41&12x18

Tabata brucho 8r 25/10:
Before: 35s: bike 20.
1: Priame skracovacky
2: Vertical strihy

Bonus na zaver:
Zhyby 8.
ne 04.10.2015 Trening: Strongman s Robom

Rozcvicka

5x Seria (interval 30/10):
1: vydrz s rukami na fitlopte a pritah nohy k hrudniku
2: bulharske drepy na jednej nohe (zadna na valci) s 12kg jr 6&6.6&6.6&6.6&6.6&6
3: spinning bike v stoji
4: kladivo udery priame
5: prowler push 2sn&2svx25.25.10.10.10 (n: nizky, v: vysoky uchop)
6: pritah pot lana na saniach v stoji + sane vzad: 2sx15.15.5.5.5
7: sane vzad 2sx60.60.50.40.50

Strecink
po 05.10.2015 Trening: HRUDNIK / CHRBAT

Rozcvicka

5x Seria:
1: Bp vc fat2 dh 20x22. 12x52.72.82. 8x92&8x52.
2: Zhyby 7.6.7.8.8

4x Seria:
1: Bp sl 15' hh jr 12x22.26. 10x30.30
2: Veslo predklon podhmat ez 12x40.40.40.40

4x Seria:
1: Strihy zhora gorila 16x23.27. 12x32. 6x36&10x23
2: Stahovanie lana zhora na chrbat 10x36. 12x36.36.41

2x Set:
Zhyby 7wn.7wn

1x Set:
Incline press jr or 22x20

Tabata 16r 20/10:
1: Bike
2: Vytacanie k pate
3: Priame skracovacky
4: Striedave dvihanie noh, ruky hore

1x Bonus Set:
Anglicaky 20
ut 06.10.2015 Trening: NOHY

Rozcvicka

7x Set:
Drepy vc zh 12x20.40. 8x80.80. 6x90. 7x90. 3x110&10x50

4x Seria:
1: Bulharske drepy (zadna noha na valci, predna na plyoboxe) s 12kg ket 6&6.8&8.8&8.8&8
2: Vydrz zaprety s rukami na fit lopte a pritah nohy k hrudniku 10&10.10&10.10&10.10&10

4x Seria:
1: Roznozovanie 10x45.50.55. 8x61
2: Zakopavanie 10x41. 8x50. 5x55&5x36&5x23. 4x55&4x45&4x36&4x27

3x Set:
Lytka sed 25x40. 20x40.40

Strecink
st 07.10.2015 Trening: RAMENA

Rozcvicka

6x Seria:
1: Military Press sed 85' zh vc 12x20.40. 6x50. 4x55&8x35. 10x35. 2x55&6x35.
2: Tric kliky bradla --.--.10.10.10.10

4x Seria:
1: Veslo stoj ket jr 12&12x12.12.12.12
2: Tocenie kotucom ph stoj 15&15x10.10.10.10

5x Seria:
1: Mp jr stoj 10&10x14.18.18. 6x20. --
2: Upazovanie zaprety hrudnikom sl 45’ jr: 20x4. 15x4. 16x4&8x2. 8x10s&15x4. 8x10s
    (s: upazovanie v stoji)

3x Seria:
1: Rear delt 16x32. 17x32. 10x32&10x18.
2: Dvih noh bradla 12.12.12

2x Brucho Set:
Skracovacky s makkou loptou: 20.20

Tabata brucho 12r 20/10:
1: Vydrz v brusaku nohy hore
2: Vertical strihy
3: Vytacanie k pate
+2:00 cool down plank (vydrz na laktoch)
št 08.10.2015 Trening: Strongman s Robom

Rozcvicka

2x Uvodny Set:
Zhyby 10n.6.

3x Seria, 2 kola v kazdom cviku (interval 30/40):
1: kliky 25.20. 20.20. 15.15
2: prowler push vysoky 4sx55. 2sx35. 4sx35.35. 2sx60.60
3: kmitanie lanom 30s.30s. 30s.30s. 30s.30s
4: sane vzad 2sx75.55. 2sx55.55. 2sx55.55

Strecink
pi 09.10.2015 Trening: Phil Heath Arms Workout (Biceps / Triceps)

Rozcvicka

Biceps:
4x Set:
Barbell curls (Bp ez stoj) 12x18.28.28.28

3x Set:
Iso Machine curls (Bic zdvih na jr stroji v sede so) 10&12x10. 12&12x10.12

3x Set:
Spider curls (Bic zdvih s ez oprety hrudnikom o sl 45’) 12x18.18.18

3x Set:
Hammer curls (bic klad zdvih s jr ph) 10&10x8.9.9

Triceps:
4x Set:
Rope pulldowns (stahovanie lana jr stoj) 12&12x14.23. 14&14x23.23

3x Set:
Lying triceps extension (Francuzsky tlak ez sl hh 30’ + Tric tlaky ez) 12x18.28. 10x28

3x Set:
Dips (Tric kliky na stroji sed zaprety nohami) 15x40. 17x40. 20x40

Brucho tabata 12r 30/10
1: Kratke skracovacky s 10kg kot nh: 13.13.12.12
2: V bike
3: Striedave dvihanie noh

so 10.10.2015 Doobeda: Trening: BICEPS

1x Set:
Bicepsovy zdvih jr stoj 10&10x16.

1x Set:
Bicepsovy kladivovy zdvih jr stoj 8&8x16.


ne 11.10.2015 Trening: INDIVIDUALNY STRONGMAN

5x Seria:
1: Pritahovanie prowlera pot lanom 2sx25.27.37.42.37
2: Prowler push nizky 2sx25.27.37.42.37

3x Seria:
1: Nosenie hrubeho lana nad hlavou 1d.1d.1d
2: Prowler push nizky 1dx30.30.30

3x Seria:
1: Farmar walk 2dx20.20.20
2: Kladivo 8kg 10&10.10&10.10&10

4x Bonus Set:
Zhyby 8n.6.6p.5 (n: neutral, p: podhmatom)
po 12.10.2015 Trening: HRUDNIK / TRICEPS

Rozcvicka

4x Seria:
1: Bp vc fat 16x40. 11x80. 8x90. 3x100&10x70.
2: Rozpazky rl jr 12x9.9.9.9.

4x Set:
Bp sl hh jr 10x24(30'). 12x24(15'). 10x24(30'). 13x24(15').

3x Seria:
1: Rozpazky freedom sed sl 85': 20x18.  10x32. 8x32&8x23
2: Tric Y kladka: 16x46. 14x55. 12x64&8x46.
3: Tric kliky stroj 20x35. 12x45&6x0b. 15x45&6x0b. (b: tric kliky na bradlach)

1x Bonus Seria:
1: Tric kliky bradla 20x0.
2: Tric kliky stroj 20x25

HIIT Tabata 10r 30/40:
Spinning bike.
ut 13.10.2015 Trening: NOHY

Rozcvicka

6x Seria:
1: Drepy vc zh 12x20.50.70. 8x90.90. 6x90.
2: Sumo mrtvy tah 12x20.40. 10x70.70. 5x90. 5x90.
3: Zhyby 6.6.5.6.5.5

4x Seria:
1: Predkopavanie 12x41. 15x59. 10x77&6x55. 10x80&10x50&10x41
2: Roznozovanie 12x45. 10x64. 10x70. 10x77&10x55.
3: Zakopavanie 3x27&10x45. 6x55&6x41. 6x55&6x41. --.

HIIT Tabata 8r 30/40:
Spinning bike
st 14.10.2015 Trening: CHRBAT / RAMENA

Rozcvicka

4x Strong Seria:
1: Pritahovanie prowlera s pot lanom 2sx30.30.35.20.
2: Pritahovanie hrubeho lana v kliku jr 1&1.1&1.1&1.1&1.

1x Strong Set:
Pretacanie pneumatiky z traktora: 10x.

3x Seria:
1: Stahovanie neutralnej kladky zhora or 12x46. 10x55.64.
2: Stahovanie lana na chrbat 12x36. 10x36.32.
3: Zhyby 5wn.4wn.5wn.

3x Seria:
1: Veslo sed bo jr 12&12x36.36. 5x46&5x32.
2: Zhyby 6.4.4

4x Set:
Zadne delty cross cable stoj 16x14. 12x14. 4x23&6x14. 7x18&12x9

1x Set:
Zhyby 6x8n.

4x Set:
Upazovanie s jr sed predklon 7x10s&7x5. 7x10s&7x5. 7x10s&7x5. 7x10s&7x5
(s: v stoji)

3x Brucho Seria:
1: Dvih noh bradla 12.10.8.
2: Bike 12.10.8.

3x Brucho Seria:
1: Priame skracovacky 16.16.16
2: Strihy verticalne 16.16.16

št 15.10.2015 Trening: RAMENA / BICEPS

Rozcvicka

7x Set:
Mp rl sed so 85' jr 12x14. 10x20. 6x22. 8x18.16.20. 12x12

4x Seria:
1: Predpazovanie predne delty lah na sl 30' jr 15x4.4.4.4
2: Upazovanie stredne delty oprety hrudnikom sl 45' jr 15x3.3. 15x3&6x2. 12x4&10x2

3x Seria:
1: Veslo stoj jr 12&12x12.14.16.
2: Tocenie kotucom ph stoj 12&12x10.10.10

4x Set:
Koncentrovany bicepsovy zdvih sed s jr 10&10x10. 8&8x12.10.10

4x Seria:
1: Bic zdvih vc stoj 10x20. 5x30&5x20. 6x30&6x20. 5x30&6x20
2: Zhyby podhmat 6.6.6.6

Brucho tabata 10r 20/10:
1: Priame skracovacky
2: Striedave dvihanie noh

1x Bonus Set:
Vydrz lakte (plank): 2m:05s
pi 16.10.2015 Trening: HRUDNIK

Rozcvicka

4x Set:
Bp jr dh 10' 16x22. 12x26. 9x30. 10x30.

4x Set:
Bp rl vc 14x60. 10x80. 8x80. 16x60.

3x Set:
Strihy freedom rozpazky sed sl 85': 16x23. 12x27. 12x23&6x18

1x Set:
Zhyby 8n.

5x Set:
Bp multipress sl hh 16x50(15'). 12x60(15'). 12x50(30'). 8x50(45'). 12x40(45').

HIIT Tabata 10r (30/45):
Spinning bike

so 17.10.2015 Trening: NOHY

Rozcvicka

1x Pre-Set:
Drepy vc nh 10x20.

Superset by KANE SUMABAT:
10x Seria:
1: Zhyby: 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
2: Drepy s vc 50kg nad hlavou:  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
(Total time: 21min)

4x Seria:
1: Drepy vc zh 10x70.70.70.70
2: Prowler push 4sx35.35.35.35

4x Seria:
1: Zakopavanie 12x41. 10x45. 5x50&7x27. 5x50&7x27
2: Lytka (seated calf) --. 20x77. 15x77&15x50. 15x77&15x50&15x27&10x50

3x Brucho Seria:
1: Brusaky makka lopta 30.15.15
2: Skracovacky priame 10.10.10
ne 18.10.2015 Trening: BICEPS / TRICEPS

Rozcvicka

5x Seria:
1: Tric kliky bradla 10x0.15.20. 7x35&10x0. 10x20&10x0.
2: Bic zdvih vc stoj 12x20. 10x30. 8x35. 7x35. 7x35&5x20.

3x Seria:
1: Tric francuzsky tlak & tric tlaky ez sl 15': 12&8x28. 10&8x28. 10&10x28.
2: Bic zdvih jr stoj 10&10x12.12.12

3x Seria:
1: Tric Y kladka zhora 12x64. 8x73&8x41. 7x73&8x41.
2: Bic T kladka zdola 12x32.36. 12x36&8x23.

Brucho tabata 10r 20/10:
1: Brusaky s boxom 2kg 5&5
2: Bike

2x Set Brucho:
Vydrz lakte (plank) 40s.40s

po 19.10.2015 Trening at home: RAMENA / BICEPS

6x Set:
Military Press s jr stoj 12.10.10.10.12.10x16

3x Set:
Bicepsovy kladivovy zdvih stoj 8.8.8x16

ut 20.10.2015 Trening: RAMENA / HRUDNIK

Rozcvicka

Killer Chest & Delts Training
by Alon Gabbay & Sergi Constance

1, Shoulder Press, 3 sets, 12/10/8 reps
    Mp sed jr sl 85’: 12x16. 10x20. 8x22.

2, Dumbbell Lateral Raises, 3 sets, 10-12 reps
    Upazovanie stoj jr 12x8. 10x10. 12x8

3, Rotator Cuffs, 3 sets, 10-12 reps
    Vytacanie rotatory cable 12&12x14.18.18

4, Cable Crossover, 3 sets, 10-12 reps
    Strihy na protismernej kladke gorila 12x27. 10x36.32

5, Incline Dumbbell Bench Press, 3 sets, 10/8/6 reps:
    Bp sl 30' jr: 10x26. 8x30. 7x30

6, Butterfly Reverse, 3 sets, 10-12 reps
    Rear delt obrateny peck deck or 14x32.32.32

7, Incline Bench Press, 2 dropsets, 10-max reps
    Bp sl hh jr stroj or: 10x40&7x30&8x15. 7x47&5x35&7x20.

8, Cable Lateral Raises, 3 sets, 10-12 reps
    Upazovanie jr cable 10&10x14.14.14

9, Rear delts, 2 dropsets, 10-12-max reps
    Predpazovanie s T kladkou v stoji: 10x27. 5x27&4x23&5x18&5x14

10, Military Press, 2 sets, max reps
      Mp vc stoj (so spodnej polohy v stoji s nadhodom) 8x30.30. 15x20.

Brucho tabata 8r 25/10:
1: Priame skracovacky
2: Vertical strihy
st 21.10.2015 Trening: NOHY

Rozcvicka

5x Seria:
1: Drepy vc zh 12x20.40. 10x70. 8x80. 8x80&8x30p.
2: Prowler push 2sv&2snx10.20.30.35.35 (v: vysoky, n: nizky uchop)

4x Seria:
1: Vypady s kotucom nh 8&8x15.15.15.15
2: Sane vzad 4sx50.50.50.50

3x Seria:
1: Zakopavanie 12x41. 10x45&5x32. 4x59&6x41&6x32.
2: Roznozovanie 10x55.59.64
št 22.10.2015 Trening: Strongman s Michalom Kralikom

Rozbehanie sa

3x Seria (2 cviky v serii na kazdom stanovisku, interval: 30/40):
1: sane vzad: 2sx50.50. 2sx75.75. 2sx60.60
2: pritah na lane so zapretymi nohami: 9.9. 8.8. 8.8
3: nizky prowler push 3sx30.30. 2sx50.50. 2sx35.35.
4: tlaky s kladivom 15kg pred telom v stoji v podrepe 10.10. 10.10. 10.10

Strecink

2x Bonus Set:
nizky prowler push: 2sx35. 5sx15.

3x Bonus Set:
Bic zdvih vc stoj 12x20.20. 5x30&10x20.
pi 23.10.2015 Trening: HRUDNIK / CHRBAT

Rozcvicka

5x Seria:
1: Bp dh vc 16x50. 12x70.80. 10x85.90.
2a: Stahovanie T kladky zhora v sede ph 12x36. 10x50.--.--.--
2b: Zhyby --.--.8.8.8
3: Stahovanie neutralnej kladky zhora v sede ph 10x55. 8x46.46. 10x46.50

4x Seria:
1: Bp rl jr 12x26.26. 10x30. 10x30&12x18&5x18.
2: Veslo predklon ez 15px28. 10n&5px28. 15n&8px28. 15n&8px28.
       (n: nadhmatom, p: podhmatom)
3: Veslo jr oprety hrudnikom o sl 30': 8&8x10. 10&10x10.10.10

6x Seria:
1: Rozpazky freedom  sl 85': 14x27. 10x27.18. 12x23&10x18. --. --
2: Stahovanie lana chrbat 10x36.36.36.36.36.36.
3: Bp multipress sl hh 30' 10x50.50.50.50.50. 14x50.
so 24.10.2015 Trening: TRICEPS / BICEPS / RAMENA

Rozcvicka

5x Seria:
1: Tric kliky bradla 10x0.10.20.30. 16x0.
2: Bic zdvih vc stoj 12x20. 10x30. 6x35&6x20. 6x35&8x20. 10x25.

4x Set:
Zhyby: 6x5. 6x5p. 5x5. 5x5p (p: podhmatom, inak nadhmatom)

5x Seria:
1: Tric francuzske tlaky & tlaky na uzko s ez sl 30': 10&10x28.28. 10&6x28. 12&12x28. 11&13x28.
2: Bic zdvih jr stoj 3x12&6x10. 10x10. 6x14&4x10. 6x14&4x10. 6x12&6x10&6x5

1x Set:
Trapez s ez stoj 16x28

5x Set (RAMENA):
Arnoldove tlaky sed sl 85' jr 10x16.16.16.16. 7x20t&5x10 (t: military press, inak Arnoldove)

5x Set (RAMENA):
Upazovanie stoj & sed 5x12s&5x10s&10x5. 4x12s&5x10s&10x5. 4x12s&6x10s&10x5.
10x10s. 10x10s (s: stoj, inak sed)

3x Seria (RAMENA):
1: Veslo stoj jr 12&12x12.12.12
2: Tocenie kotucom ph stoj 12&12x10.10.12

2x Death Seria:
1: Tric Y kladka zhora stoj 16x55. 12x64&8x46.
2: Bic T kladka zdola 16x32. 12x36&6x27.

Brucho tabata 12r 30/20
1: Brusaky makka lopta 16.16.16.16
2: Valec na nohach 13.13.13.13
3: Brusaky s 14kg kotucom 10.10.10.10

ne 25.10.2015 Rest day
po 26.10.2015 Trening: NOHY

Rozcvicka

5x Seria:
1: Prowler push 3sv&3snx35. 3sn&3svx35. 4sv&4svx55. 2sv&2svx90. 2sv&2svx130.
    (n: nizky, v: vysoky uchop)
2: Predne drepy s pytlom 32kg: 8.8.8.8.8

2x Seria:
1: Vypady s kotucom nh 8&8x20.20
2: Mrtvy tah s jr: 12x12. 12x8&8x20.

4x Set:
Zhyby 10n.10n.7n.7n. (n: neutralny uchop)

3x Seria:
1: Zakopavanie 12x41. 7x50&7x32. 5x50&5x41&5x30.
2: Lytka seated calf 16x77. 16x77&10x50. 16x77&12x50

6x Seria Brucho:
Abdominal crunch 16x50. 12x30.50. 20x30. 10x50.41
ut 27.10.2015 Trening: HRUDNIK / CHRBAT / BICEPS / TRICEPS

Rozcvicka

6x Set:
Bp rl vc 16x40.60. 12x70. 8x90. 4x100&8x70. 12x70.

4x Seria:
1: Bp sl hh jr 10x26(15').26(15').26(30').26(30')
2: Kliky v 45' sklone hh 10x.10x.10x.10x

4x Seria:
1: Stahovanie T kladky v sede ph 10x50.55. 8x64&4x46. 4x73&5x50.
2: Strihy kladka gorila 10x27.32.32.27.

4x Set:
Zhyby 5n.5n.8wn.7wn

1x Bonus Set:
Strihy kladka gorila (50x): 20x23&12x18&6x27&12x18

3x Seria:
1: Bic protismerne kladky zhora 10x23. 12x18. 10x18.
2: Tric Y kladka zhora 12x55. 10x64. 7x77&7x46

3x Set:
Veslo sed kladka jr or 12x36.36. 7x36&7x27&7x18

1x Set:
Stahovanie lana na chrbat 16x27
st 28.10.2015 Trening: TRICEPS / BICEPS

Rozcvicka

7x Seria:
1: Tric kliky bradla 10x0.10.20. 9x30. 10x20.20. 6x30&10x0.
2: Bic zdvih vc stoj 12x20. 10x30.25.25.25.20. 6x30&6x20

3x Set:
Dvih noh hrazda 12x.10x.10x

4x Seria:
1: Tric franc tlak & tric tlaky - ez sl hh 30' 28kg: 10&8. 10&10. 10&16. 10&20.
2: Bic kladivovy zdvih jr stoj 15x9. 15x9&12x5. 12x9&8x5&5x5. 12x9&12x5

2x Seria:
1: Bic zdvih v sede na stroji 4&6nx20. 10x55.
2: Tric Y kladka zhora v stoji 15x55. 10x73&6x50&6x41&16x32
3: Dvih noh bradla 12x.12x

1x Set:
Brucho makka lopta nohy hore 20x.

Tabata 10r 25/10:
1: Skracovacky ruky hore
2: Vertikalne strihy
št 29.10.2015 Trening: RAMENA

Rozcvicka

7x Seria:
Mp vc ph stoj 15x20. 12x30. 8x40.40.40. 10x30. 8x30

4x Seria:
1: Veslo stoj jr 12&12x12.12. 6x16&6x12. 8x16&6x12.
2: Tocenie kotucom ph stoj 10&10x15. 12&12x10.10.10.

6x Set:
Upazovanie v stoji & v sede v predklone (*): 10x10&10x6*. 9x10&9x6*. 8x10&6x6*&6x4*. 6x10&6x6*&8x4*

4x Seria:
1: Zadne delty cross cable 16x14. 10x18. 8x18&6x14. 8x18&6x14.
2: Rear delts 16x18.18.18.18

Tabata 16r 30/15:
1: Kladivo 14p.14l.14p.14l.14p.14l.14p.14l (spolu: 56p&56l, p: prava, l: lava)
2: Anglicaky 8.7.7.7.7.7.7.8 (spolu: 58)

Tabata 8r 30/15:
1&3: Brusaky s kotucom 15kg nh 10.8
2&4: Hugs s 3.6kg loptou
5&7: Skracovacky ruky hore
6&8: Vertical strihy

4x Set:
Dvih noh hrazda 10.12.10.10
pi 30.10.2015 Trening: HRUDNIK / RAMENA

Rozcvicka

10x Set (Tempo 4020):
Bp jr rl 10x20.26.26.26.26.26.26.26.26.26

4x Seria:
1: Farmar walk 8sx100.100.100.100 (dva 20kg kotuce na kazdej farmarke).
2: Kladivo 10p&10l.10p&10l.10p&10l.10p&10l.

4x Set:
Kladivo 10p&10l.10p&10l.10p&10l.10p&10l

4x Set:
Strihy na protismernej kladke gorila 12x27. 10x32.32. 12x32&12x23.

Brucho Tabata 10r 30/15:
1: Bike
2: Vytacanie do stran
so 31.10.2015 Trening: CHRBAT / NOHY / TRICEPS / BICEPS

Rozcvicka

1x Set:
Drepy vc nh 5x20.

Superset by KANE SUMABAT:
10x Seria (total time: 21min):
1: Zhyby podhmatom 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.
2: Drepy vc nh 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10x50kg

4x Seria:
1: Zhyby 5.5.5.5.
2: Drepy vc zh 10x60.60.60.60

4x Seria:
1: Tric kliky bradla 10x0.0.0.0.
2: Bic zdvih vc stoj 12x20.20.20.20

3x Seria:
1: Tric Y kladka zhora 16x50. 12x64. 12x64&8x46&8x36
2: Bic T kladka zdola 12x36. 10x36. 12x36&8x27

Set brucho:
1: Hugs 20.
2: Bocne skracovacky 15&15.
3: Priame skracovacky 20
4: Vydrz v brusaku nohy hore 20s.20s