MTF STU :: HARMONOGRAM V AKAD. ROKU 2007/08
victorio 13.8.2007-10:24:41 x
HARMONOGRAM V AKAD. ROKU 2007/ 08

EXTERNÉ ŠTÚDIUM


NEW ANSWER
Name
E-mail
Title
Verify Code
ANSWERS
RE: MTF STU :: HARMONOGRAM V AKAD. ROKU 2007/08
victorio 23.8.2007-9:57:24 x
ZÁPIS DO 2. ROČNÍKA ING. ŠTÚDIA - AK. ROK 2007/2008 - Externé štúdium

Zápis sa uskutoční na študijnom oddelení u príslušnej študijnej referentky
- AIP: Štv 06.09.2007 v čase od 8:30 do 14:00 hod.

Na zápis je študent povinný priniesť:
1.   uhradený ústrižok poplatku za zápisné (660,- Sk)
2.   index (v indexe je potrebné mať zapísané známky zo všetkých absolvovaných predmetov)
3.   predpripravené povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré máte záujem si zapísať z vyššieho ročníka a budú Vám pri zápise nahodené do AIS – predmety si pozriete na www.mtf.stuba.sk v linke informácie pre študentov – študijné plány na ak. rok 2007/2008.


http://www.mtf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=2813

RE: MTF STU :: HARMONOGRAM V AKAD. ROKU 2007/08
victorio 13.8.2007-10:39:34 x
Š T U D I J N Ý   P L Á N

II. ROK ŠTÚDIA      Ing. štúdium, externá forma ( od akad. roku 2006/07)
Študijný program: AUTOMATIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA PROCESOV
-----------------------------------------------------
Typ Číslo predmetu Názov predmetu Rozsah výučby Kre-dity Garant - prednášateľ
-----------------------------------------------------
Semester 3
P 6-1897 Vizualizácia údajov 14-14 z,s 8 Vaský
P 6-2164 Aplikovaná elektrotechnika a elektronika 9-9 z,s 6 Jančuška
Semester 3    Humanitný/spol.-vedný/ekonomický predmet (1 povinne)
PV 6-3166 Úvod do metodológie a metodiky vedeckej práce 5-4 kz 2 Odlerová
PV 6-2250 Psychológia v práci manažéra 5-4 kz 2 Schuller
Semester 3   Odborný predmet (1 povinne)
PV 6-1852 Roboty a manipulátory * 5-9 z,s 3 Božek
PV 6-1884 Riadenie výrobných systémov* 5-9 z,s 3 Važan
Semester 3    Odborný predmet (1 povinne)
PV 6-2054 Mechatronika 9-5 z,s 3 Mudrik
PV 6-2084 Aplikovaná mechanika 5-9 z,s 3 Naď
-----------------------------------------------------
Semester 4
P 6-4850 CIM 9-9 z,s 6 Važan
P 6-4851 Inteligentné metódy riadenia 9-9 z,s 6 Schreiber
P 6-4852 Diplomový projekt 0-14 kz 4 Važan
Semester 4     Humanitný/spol.-vedný/ekonomický predmet (1 povinne)
PV 6-3150 Základy práva pre technikov a manažérov II 5-4 kz 2 Odlerová,Kudla
PV 6-3179 Sociálna komunikácia 5-4 kz 2 Odlerová,Sawicki
Semester 4     Odborný predmet (1 povinne)
PV 6-1855 Projektovanie riadiacich systémov 5-9 z,s 3 Mudrončík
PV 6-1854 Spoľahlivosť systémov riadenia 9-5 z,s 3 Vrban
-----------------------------------------------------

* Študent, ktorý v 1-vom ročníku absolvoval PV predmety Progr. logické manipulátory a   Priem. progr. regulátory si v 3 sem. zapíše Roboty a manipulátory a v 4 sem. Projektovanie riadiacich systémov,
študent, ktorý absolvoval v 1-vom ročníku PV predmety Plánovanie vo výr. systémoch a CAD/CAM systémy si z PV predmetov v 3 sem. zapíše Riadenie výrobných systémov a do 4 sem. Spoľahlivosť systémov riadenia.


Študent musí získať:
35 kreditov na postup do tretieho ročníka,
20 kreditov na zotrvanie v štúdiu.


http://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs//doc/student/knizka_SP/2007-08/ES_ing_2007.doc

RE: MTF STU :: HARMONOGRAM V AKAD. ROKU 2007/08
victorio 13.8.2007-10:32:48 x
POPLATKY NA AK.ROK 2007/2008

Číslo účtu- fakulta: Štátna pokladnica 7000081404/8180
NÁZOV POPLATKU: Zápisné – Ing. vyššie ročníky (študijný program, validizačná známka, zápisné)
SUMA: 660,- Sk
VARIABILNÝ SYMBOL: 022

http://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs//doc/student/knizka_SP/2007-08/Poplatky_2007_08.doc

RE: MTF STU :: HARMONOGRAM V AKAD. ROKU 2007/08
victorio 13.8.2007-10:25:04 x
HARMONOGRAM V AKAD. ROKU 2007/ 08
EXTERNÉ ŠTÚDIUM

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM- II.stupeň     (externé štúdium)

Zimný semester   1. - 2. ročník    (13 týždňov výučby)

   Výučba 24. 9. 2007   -   22. 12. 2007
   Skúšobné obdobie 7. 1. 2008 -    16. 2. 2008

Letný semester    1. - 2. ročník      (14 týždňov výučby)

   Výučba 18. 2. 2008   -    24. 5. 2008
   Skúškové obdobie 26. 5. 2008   -      4. 7. 2008

Zimný semester 3.ročník- končiaci Ing. (5 týždňov výučby)

   Výučba 24. 9. 2007   -   27. 10. 2007
   Odovzdanie zadania dipl.práce prvý semestrálny týždeň
   Skúškové obdobie 29. 10. 2007 -   24. 11. 2007
   Diplomová práca 26. 11. 2007 -   21. 12. 2007
   Odovzdanie indexov k uzavretiu do 21. 12. 2007
   Príprava na štátnu skúšku    7. 1. 2008   - 18. 1. 2008
   Štátne skúšky 21. 1. 2008   -    1. 2. 2008
   Promócie 18. 2. 2008     - 22. 2. 2008


<back>