MTF STU :: INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň :: INFO
victorio 3.7.2007-11:37:26 x
:: Informácie ::


NEW ANSWER
Name
E-mail
Title
Verify Code
ANSWERS
RE: MTF STU :: INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň :: INFO
victorio 3.7.2007-11:54:02 x
Štúdium je organizované podľa kreditového systému. Pri zápise do ročníka je študent povinný zapísať si povinné , povinne voliteľné a výberové predmety podľa pokynov, ktoré sú uvedené za študijným plánom tak, aby celkový súčet kreditov zo všetkých zapísaných predmetov bol najmenej 45 a najviac 90 kreditov. Postup do letného semestra a postup do vyššieho ročníka je podmienený získaním predpísaného počtu kreditov.

RE: MTF STU :: INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň :: INFO
victorio 3.7.2007-11:48:51 x
Neukončené predmety si študent zapíše v nasledujúcom akademickom roku. Každý predmet môže mať študent zapísaný najviac dvakrát počas štúdia.
Študent, ktorý si zapíše predmet druhýkrát, je povinný dohodnúť si s garantom predmetu spôsob absolvovania najneskôr do dvoch týždňov po začatí výučby v semestri, resp. v končiacom ročníku najneskôr do dvoch týždňov po začatí výučby na začiatku akademického roka.

============================================

Počet kreditov pre pokračovanie v štúdiu na externej forme je:
- za akad. rok Bc. alebo Ing. štúdia na postup do vyššieho ročníka - 35 kred.
- za akad. rok Bc. alebo Ing.štúdia na zotrvanie v štúdiu – 20 kreditov.

RE: MTF STU :: INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň :: INFO
victorio 3.7.2007-11:37:56 x
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM- II.stupeň   (externé štúdium)

Zimný semester   1. - 2. ročník (13 týždňov výučby)

Výučba:
24.09.2007 - 22.12.2007

Skúšobné obdobie
07.01.2008 - 16.02.2008

==========================================================

Letný semester 1. - 2. ročník (14 týždňov výučby)

Výučba:
18.02.2008 - 24.05.2008

Skúškové obdobie
26.05.2008 - 04.07.2008

RE: MTF STU :: INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň :: INFO
Peter 1.4.2019-6:48:23 x
Viktor, kedy dame stretko?


<back>