INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň
victorio 23.8.2006-22:58:45 x
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň

Zimný semester ( 13 týždňov výučby )
1.-2. ročník
Výučba :: 25.09.2006 - 23.12.2006
Skúšobné obdobie :: 02.01.2007 - 09.02.2007

Letný semester ( 14 týždňov výučby )
1.-2. ročník
Výučba :: 12.02.2007 - 19.05.2007
Skúšobné obdobie a opravné skúšky :: 21.05.2007 - 30.06.2007

::

Štúdijné plány sú na adrese:
http://web.mtf.stuba.sk/sk/studium/student/ucebne/1_ING_ES_0607.doc
Organizácia štúdia:
http://web.mtf.stuba.sk/sk/studium/student/OS0607.doc

::

Poplatky:
Zápisné - Ing. I.ročník: 700,- Sk
č. účtu Štátna pokladnica 7000081404/8180, VS: 021


NEW ANSWER
Name
E-mail
Title
Verify Code
ANSWERS
RE: INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň
victorio 20.2.2007-11:49:28 x
Oznam pre študentov externého štúdia

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov externého štúdia počnúc dňom 17. februára 2007 a následne každý mesiac prvú a tretiu sobotu v mesiaci budú na študijnom oddelení externého štúdia stránkové hodiny v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V letnom semestri 2006/2007 ide o tieto soboty:

17.02.2007, 03.03.2007, 17.03.2007, 07.04.2007, 21.04.2007, 05.05.2007 a 19.05.2007


RE: INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - 2.stupeň
victorio 12.9.2006-11:29:57 x
Zápis študentov prijatých do 1. ročníka inžinierskeho štúdia:
na externú formu - 29.09.2006, 10.00 hod., aula MTF, Paulínska 16, Trnava


<back>