MTF 4 rocnik - terminy skusok a zaverecnych prac
victorio 19.10.2005-0:41:06 x
Terminy skusok a zaverecnych prac


NEW ANSWER
Name
E-mail
Title
Verify Code
ANSWERS
RE: MTF 4 rocnik - terminy skusok a zaverecnych prac
victorio 29.10.2005-19:28:48 x
Zaklady podnikoveho hospodarstva
-----------------------------------------------------------------
2 zadanie: odovzdat 19.11.2005
kontrolna pisomka: 10.12.2005
skuska (pisomna + ustna): 10.12.2005 sa dohodneme na predtermine
-----------------------------------------------------------------
2 zadanie: odovzdat 19.11.2005

Tema:
Opiste problematiku dlhodobeho a kratkodobeho majetku z hladiska:
a) clenenie a ich charakteristika
b) opotrebovanie (druhy a vplyvy opotrebenia)
c) odpisovanie (vseobecne v trhovych ekonomikach a specificky v SR v sucastnosti)
d) Konkretny priklad podla legislativy v SR a to pre obidve odpisove skupiny podla zakona o dani z prijmu 595/2003 zb.z.
   1) system danoveho odpisovania
   2) system odpisov na zaklade aktualnej ceny (rastuca trhova cena sa v dosledku inflacie zvysuje kazdy rok o 5-12% povodnej nadobudacej ceny)
e) vyuzivanie definovanim a analyzovanim vplyvov na toto vyuzivanie
-----------------------------------------------------------------

RE: MTF 4 rocnik - terminy skusok a zaverecnych prac
victorio 19.10.2005-2:43:39 x
Pocitacova architektura a operacne systemy
--------------------------------------------------------
cvicenie: Assembler
skuska: 05.11.2005, S-328
Materialy na USB kluci, budu umiestnene v sekcii Download.

RE: MTF 4 rocnik - terminy skusok a zaverecnych prac
victorio 19.10.2005-1:07:49 x
Systemove programovanie
-------------------------------------------
Prednaska 22.10.2005 odpadava
Skuska: 17.12.2005 o 16:00, S-317
Materialy: Noro Zimerman, slubil, ze to naskenuje a posle mailom.

RE: MTF 4 rocnik - terminy skusok a zaverecnych prac
victorio 19.10.2005-1:04:47 x
Zaklady podnikoveho hospodarstva
----------------------------------------------
2 zadania + kontrolna pisomka + skuska (pisomna + ustna)
---------------------
1 zadanie: Podnikatelsky zamer
odovzdat: 29.10.2005
materialy prisli mailom, budu umiestnene aj tu na stranke v casti Download.

RE: MTF 4 rocnik - terminy skusok a zaverecnych prac
victorio 19.10.2005-0:45:43 x
Semestralny projekt
---------------------------------
nebude ani raz
mail: tanuska@mtf.stuba.sk
zapocet: checknut temu bakalarskeho projektu (oblast, pracovny nazov)
3-4 odrazky co tam chcem riesit
oblast: aplikovana informatika a automatizacia
treba to odovzdat s menom
ked je v idexe zapocet - tema je obhajitelna
odovzdat do: 17.12.2005 na cviku zo Systemoveho programovania

Rozsah bakalarskej prace: 30-50 stran (navrh-realizacia, to co sme sa naucili tu na tejto skole: navrh informacneho systemu)


<back>